strona główna pielgrzymki wydarzenia inne kontakt

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ 1J 4,8b

 


Orędzie z
25 maja 2021 r.


„Drogie dzieci! Patrzę na was i wzywam: wróćcie do Boga, bo On jest miłością i z miłości mnie posłał do was, abym was prowadziła na drodze nawrócenia. Zostawcie grzech i zło, zdecydujcie się na świętość i zapanuje radość, a wy będziecie moimi wyciągniętymi rękoma w tym zagubionym świecie. Pragnę, byście byli modlitwą i nadzieją dla tych, którzy nie poznali Boga miłości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
 

Jesteśmy WSPÓLNOTĄ DZIECI MARYI MATKI POKOJU.

Żyjemy Orędziami i staramy się ich treść wprowadzać do naszego życia codziennego.
Nasza wspólnota ma charakter dynamiczny. Jesteśmy rozsiani po całym świecie. Nie mamy stałych spotkań i stałego miejsca. Płyniemy w powiewach Ducha Świętego. Naszym wzorem jest Maryja, Matka naszego Pana. Ona pierwsza przyjęła moc Ducha Świętego, dlatego nazwana została KECHARITOMENE. Jej charyzmatyczność w pełni objawia się w Medugorje, dlatego tak często tam pielgrzymujemy. Chcemy uczyć się od NIEJ jak przyjmować Ducha Świętego i jak posługiwać w Jego mocy i natchnieniu.