strona główna pielgrzymki wydarzenia inne kontakt
 
Polityka Prywatności
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z posługi duszpasterskiej Fundacji „Jezus w Pabianicach” - za pośrednictwem internetu oraz w sposób tradycyjny.
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Jezus w Pabianicach” (dalej: Administrator).
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: jezuswpabianicach@wp.pl
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dekretu Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  • - przetwarzane zgodnie z prawem;
  • - zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • - merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • - przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Fundacji „Jezus w Pabianicach” oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 7. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Fundacji „Jezus w Pabianicach” dane osobowe, w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, wysyłki newsletterów, zapisu na rekolekcje, sesje, warsztaty oraz wydarzenia organizowane przez Fundację „Jezus w Pabianicach” w następującym zakresie:
  • - imię i nazwisko
  • - adres zamieszkania
  • - adres e-mail
  • - numer telefonu
  • - pesel
  • - wydarzenie
 8. Dane osobowe użytkowników serwisów, których właścicielem jest Fundacja „Jezus w Pabianicach”, nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
 9. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Fundacji „Jezus w Pabianicach”. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z Fundacji „Jezus w Pabianicach”.
 10. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Fundacji „Jezus w Pabianicach” powinien skontaktować się z sekretariatem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Fundacji „Jezus w Pabianicach”, kontaktując się na adres: jezuswpabianicach@wp.pl
 11. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich postępowaniach w następujący sposób:
  • - poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje
 12. Na stronach Fundacji „Jezus w Pabianicach” mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Fundacji „Jezus w Pabianicach” i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Fundację „Jezus w Pabianicach”. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Fundacji „Jezus w Pabianicach”, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Fundacji „Jezus w Pabianicach”. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.