Pielgrzymki autokarowe do Medjugorie

Coroczne orędzie przekazane Mirjanie
18 marca 2023 r.


„Drogie dzieci,
zachęcam was, abyście jak najlepiej poznali mojego Syna poprzez modlitwę i miłosierdzie. Ponieważ z czystymi i otwartymi sercami uczysz się słuchać. Posłuchajcie, co mój Syn mówi wam, abyście odzyskali wzrok duchowy. Jako jeden lud Boży, w komuni z moim Synem, swoimm życiem dawajcie świadectwo prawdzie. Módlcie się, moje dzieci, abyście razem z moim Synem mogli przynieść tylko pokój, radość i miłość wszystkim waszym braciom i siostrom. Jestem z wami i błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem”

Jesteśmy WSPÓLNOTĄ DZIECI MARYI MATKI POKOJU.

Żyjemy Orędziami i staramy się ich treść wprowadzać do naszego życia codziennego.
Nasza wspólnota ma charakter dynamiczny. Jesteśmy rozsiani po całym świecie. Nie mamy stałych spotkań i stałego miejsca. Płyniemy w powiewach Ducha Świętego. Naszym wzorem jest Maryja, Matka naszego Pana. Ona pierwsza przyjęła moc Ducha Świętego, dlatego nazwana została KECHARITOMENE. Jej charyzmatyczność w pełni objawia się w Medjugorie, dlatego tak często tam pielgrzymujemy. Chcemy uczyć się od NIEJ jak przyjmować Ducha Świętego i jak posługiwać w Jego mocy i natchnieniu. W Centrum Medjugorie znajduje się kościół pod wezwaniem, świętego Jakuba. A przed kościołem jest figura: Matka Boska z Medjugorie. To tam rozpoczynamy naszą pielgrzymkową przygodę.

 
Są już ustalone terminy pielgrzymek do Medugorje na obecny rok:
29.04.2023 - 06.05.2023 - 8 dni
20.06.2023 - 28.06.2023 - 9 dni
23.08.2023 - 30.08.2023 - 8 dni
oraz pielgrzymka do Ziemi Świętej w terminie: 13.11.2023 - 20.11.2023 - 8 dni
W razie pytań służę pomocą pod numerem tel. 601-80-61-83
Pozdrawiam z modlitwą.
Paweł Nowak <><