Pielgrzymki autokarowe do Medjugorie

Coroczne orędzie przekazane Mirjanie
18 marca 2022 r.


„Drogie dzieci, Matczyną miłością was wzywam, abyście pełni siły, wiary i zaufania patrzyli na mego Syna. Jemu otwierajcie swoje serca i nie bójcie się, bo mój Syn jest światłością świata i w Nim jest pokój i nadzieja. Dlatego ponownie wzywam was, abyście się modlili za te moje dzieci, które nie poznały miłości mego Syna, aby mój Syn swą światłością miłości i nadziei oświecił ich serca, a wam dzieci moje, by dodał odwagi oraz dał pokój i nadzieję. Jestem z wami, dziękuję Wam.”

Jesteśmy WSPÓLNOTĄ DZIECI MARYI MATKI POKOJU.

Żyjemy Orędziami i staramy się ich treść wprowadzać do naszego życia codziennego.
Nasza wspólnota ma charakter dynamiczny. Jesteśmy rozsiani po całym świecie. Nie mamy stałych spotkań i stałego miejsca. Płyniemy w powiewach Ducha Świętego. Naszym wzorem jest Maryja, Matka naszego Pana. Ona pierwsza przyjęła moc Ducha Świętego, dlatego nazwana została KECHARITOMENE. Jej charyzmatyczność w pełni objawia się w Medjugorie, dlatego tak często tam pielgrzymujemy. Chcemy uczyć się od NIEJ jak przyjmować Ducha Świętego i jak posługiwać w Jego mocy i natchnieniu. W Centrum Medjugorie znajduje się kościół pod wezwaniem, świętego Jakuba. A przed kościołem jest figura: Matka Boska z Medjugorie. To tam rozpoczynamy naszą pielgrzymkową przygodę.

 
Są już ustalone terminy pielgrzymek do Medugorje na pierwszą połowę przyszłego roku:
28.12.2022 - 04.01.2023 - 8 dni
13.03.2023 - 20.03.2023 - 8 dni
29.04.2023 - 06.05.2023 - 8 dni
20.06.2023 - 28.06.2023 - 9 dni
W razie pytań służę pomocą pod numerem tel. 601-80-61-83
Pozdrawiam z modlitwą.
Paweł Nowak <><